Homepage of Simon Pepping

This homepage contains some software I wrote, and some botanical observations I made in my surroundings. For reactions and questions, write to spepping@XXXXXXXXX.

[Rights Copyright © 1999-2017 Simon Pepping | Last updated 02 December 2017 11:07:08 (+01:00)]
Jabber (GTalk): sampepping@gmail.com
Follow me @sampepping on Twitter
How is the weather in my place?
Click for Amsterdam, Netherlands Forecast

Project titles
Bellis perennis, een programma om floristische waarnemingen in te voeren, te beheren en te rapporteren, Java versie
Planten en dieren in en om Purmerend, Weblog
MathJax-edit, Edit MathJax formulas in a web page
Example XProc script
GPSJinni version 0.9.20101221-5 with Dutch RDS coordinates
Mappero version 3.2 with Dutch RDS coordinates
Moerasbos in de Ilper- en Oostzanervelden
Fotos uit het moerasbos
Spui, SAX Parser User Interface
Bellis perennis, een programma om floristische waarnemingen in te voeren, te beheren en te rapporteren
Waarnemingslijsten voor de Purmer Ringvaart, het Purmer Bos en het Twiske
Knuth linebreaking elements for Formatting Objects
FOP's Design and Implementation
Parser package with user interface
Parser document handler with graphical user interface
Ignorable white space remover (SAX2)
ConTeXt installer Perl script
DocbookInContext, ConTeXt XML mapping for DocBook documents
DocbookInContext, presentation at EuroTeX2003 and Proceedings article
Ignorable white space remover (XSLT)
Entity resolver factory
Madelief XML -- Een XML DTD en XSLT stylesheets voor waarnemingslijsten
Writing a SAX1 application

How was this homepage created?
me
public keys
about leverkruid
Linux Registered User #63289
[Valid Atom 1.0]

Short project descriptions
-------------------------------------------------------------------
Bellis perennis, een programma om floristische waarnemingen in te voeren, te beheren en te rapporteren, Java versie

Bellis perennis is een programma dat je helpt om je floristische waarnemingen in te voeren, te beheren en rapporten te maken, zowel op papier als elektronisch (b.v. de tabel van een streeplijst voor Floron).

Bellis perennis is zelf geen database programma. Het helpt je bij het beheren van je gegevens in een database programma dat je al hebt. Het gebruikt het JDBC protocol om met de database te communiceren; daardoor kan het gebruikt worden met alle databases die JDBC ondersteunen.

Het grafische user interface (GUI) is geschreven m.b.v. de SWT/JFace toolkit.

De huidige versie van Bellis Perennis java is gepubliceerd op 2 december 2017.

02 mei 2012
Eerste publicatie
27 juni 2012
Afdruk dialoog toegevoegd
25 januari 2016
Import van CSV files van Verspreidingsatlas toegevoegd
2 december 2017
Import van CSV files van waarneming.nl toegevoegd
[Language Dutch | Subject botany | Subject software | Rights Copyright © 2000-2017 Simon Pepping, License: GNU General Public License Version 2, June 1991 | Last updated 02 December 2017 11:07:08 (+01:00)]
-------------------------------------------------------------------
Planten en dieren in en om Purmerend, Weblog

Mijn weblog over de natuur in Purmerend. In dit logboek zal ik op onregelmatige tijden stukjes schrijven over dingetjes die ik zie in de natuur van Purmerend. Deze weblog heeft zijn eigen RSS file

[Language Dutch | Subject botany | Rights Copyright © 2004—2014 Simon Pepping | Last updated 16 March 2014 21:05:36 (+01:00)]
-------------------------------------------------------------------
MathJax-edit, Edit MathJax formulas in a web page

MathJax-edit is a small Javascript application that allows you to mark part of a MathML formula in an HTML page and apply a correction to it.

[Language English | Subject MathML | Subject software | Rights Copyright © 2012-2013 Simon Pepping, License: GNU General Public License Version 2, June 1991 | Last updated 30 November 2013 21:24:24 (+01:00)]
-------------------------------------------------------------------
Example XProc script

This pipeline reads a manifest file which lists a number of article XML files. It opens each listed file, and applies an XSLT transformation to it, which extracts metadata and checks a few QA rules. The results are added to the manifest file. Then a transformation is applied to the augmented manifest file, which checks a few QA rules on the file contents and on the collected metadata. The results are added to the manifest file.

06 November 2011
Initial publication
[Language English | Subject XProc | Subject XML | Subject pipeline | Rights Copyright © 2011 Simon Pepping, License: GNU General Public License Version 2, June 1991 | Last updated 06 November 2011 21:24:34 (+01:00)]
-------------------------------------------------------------------
GPSJinni version 0.9.20101221-5 with Dutch RDS coordinates

GPSJinni is a small program that visualizes raw data from the GPS subsystem for the Maemo OS (N900 tablet). Here I offer a patched version which includes RDS coordinates, also known as Amersfoort coordinates.

24 October 2011
Initial publication
[Language English | Subject navigation | Rights Copyright © 2011 Simon Pepping, License: GNU General Public License Version 2, June 1991 | Last updated 24 October 2011 19:32:32 (+02:00)]
-------------------------------------------------------------------
Mappero version 3.2 with Dutch RDS coordinates

Mappero is a mapping and navigation application for the Maemo OS (N900 tablet). Here I offer a patched version which includes RDS coordinates, also known as Amersfoort coordinates.

09 August 2011
Initial publication, with a patched Mappero package.
25 August 2011
Replaced the patched Mappero package with the Mappero-RDS package.
[Language English | Subject navigation | Rights Copyright © 2011 Simon Pepping, License: GNU General Public License Version 2, June 1991 | Last updated 25 August 2011 20:29:28 (+02:00)]
-------------------------------------------------------------------
Moerasbos in de Ilper- en Oostzanervelden

Een essay over de mogelijkheid en wenselijkheid van moerasbos in de Ilper- en Oostzanervelden

[Language Dutch | Subject nature | Rights Copyright © 2010 Simon Pepping | Last updated 27 September 2010 11:51:16 (+02:00)]
-------------------------------------------------------------------
Fotos uit het moerasbos

Fotos uit het moerasbos, in de zomer en in de winter.

[Language Dutch | Subject nature | Subject photo album | Rights Copyright © 2010 Simon Pepping | Last updated 27 September 2010 11:51:16 (+02:00)]
-------------------------------------------------------------------
Spui, SAX Parser User Interface

Spui contains a graphical user interface, a command line interface and an error reporting error handler for any validating SAX2 java parser. With this combination you can validate an XML file against a DTD or a W3C XML Schema (the latter with Xerces2-J only). In addition, the package contains two content handlers:

  • ESIS: This content handler writes an ESIS of the XML file.
  • XML Serializer: This content handler writes the parser output to a new XML file. This XML file contains all attributes and all entities are resolved. Therefore it can be used without the DTD.
23 September 2003
Published it under the new name Spui. Implemented parsing in a separate thread.
08 October 2003
Added a toolbar and informative labels.
18 October 2003
Redesigned the user interface.
19 October 2003
Fixed a bug in the encoding of the output file.
30 January 2004
Enabled the usage of the Apache xml-commons entity resolver.
22 December 2009
Various small improvements: with the schema options, when the file has a doctype declaration, no validation is done against the DTD; it is possible to specify an external schema location value (CLI only); Sun's internal catalog resolver is used when no other catalog resolver is present
[Language English | Subject software | Rights Copyright © 2002-2004, 2008-2009 Simon Pepping, License: GNU General Public License Version 2, June 1991 | Last updated 22 December 2009 16:25:34 (+01:00)]
-------------------------------------------------------------------
Bellis perennis, een programma om floristische waarnemingen in te voeren, te beheren en te rapporteren

Bellis perennis is een programma dat je helpt om je floristische waarnemingen in te voeren, te beheren en rapporten te maken, zowel op papier als elektronisch (b.v. de tabel van een streeplijst voor Floron).

Bellis perennis is zelf geen database programma. Het helpt je bij het beheren van je gegevens in een database programma dat je al hebt. Het gebruikt het ODBC protocol om met de database te communiceren; daardoor kan het gebruikt worden met alle databases die ODBC ondersteunen.

Het grafische user interface (GUI) is geschreven m.b.v. de Gtk+ toolkit, versie 2.

De huidige versie van Bellis Perennis is versie beta 0.6, een testversie, gepubliceerd op 31 December 2008.

[Language Dutch | Subject botany | Subject software | Rights Copyright © 2000-2002, 2008 Simon Pepping, License: GNU General Public License Version 2, June 1991 | Last updated 29 December 2008 13:48:57 (+01:00)]
-------------------------------------------------------------------
Waarnemingslijsten voor de Purmer Ringvaart, het Purmer Bos en het Twiske

Waarnemingslijsten voor de Purmer Ringvaart, het Purmer Bos en het Twiske. De hier getoonde waarnemingen zijn inventarisatie gegevens voor drie groepen gebiedjes:

  • een aantal boezemlanden van de Purmer Ringvaart, geïnventariseerd in 2005 en 2006,
  • twee gebiedjes in het Purmer Bos in de Purmer polder bij Purmerend, geïnventariseerd gedurende een aantal jaren,
  • een veld vol riet en ruigte in het noordwestelijke deel van het Twiske.
[Language Dutch | Subject botany | Rights Copyright © 1992-2006 Simon Pepping | Last updated 01 November 2006 21:29:18 (+01:00)]
-------------------------------------------------------------------
Knuth linebreaking elements for Formatting Objects

I present a modified set of building blocks (a.k.a. Knuth elements) for the abstract representation of the text of a paragraph for linebreaking, adapted to the features of FO texts. Latest changes: Added text-align-last, a complex index, and documentation of the implementation: 24 June 2006. A few small changes, final release: 29 June 2006

[Language English | Subject software | Rights Copyright © 2006 Simon Pepping, License: the Apache License, Version 2.0 | Last updated 29 June 2006 21:04:55 (+02:00)]
-------------------------------------------------------------------
FOP's Design and Implementation

FOP is a Formatting Object Processor of the Apache project. It aims to provide a standards compliant implementation of XSL-FO. It understands Unicode, has bidirectional writing capabilities, and implements a wide range of rendering formats.

I have written a documentation of FOP's design and implementation. On this page I make the HTML, XHTML and PDF versions available. The source files may be obtained from the FOP code repository.

Last changes:

  1. A few small updates in sections 5.2 and 5.3
[Language English | Subject software | Rights Copyright © 2004-2005 The Apache Software Foundation, License: the Apache License, Version 2.0 | Last updated 01 March 2005 21:52:52 (+01:00)]
-------------------------------------------------------------------
Parser package with user interface

This package has been renamed to Spui-cli.

[Language English | Last updated 23 September 2003 21:32:50 (+02:00)]
-------------------------------------------------------------------
Parser document handler with graphical user interface

This package has been renamed to Spui.

[Language English | Last updated 23 September 2003 21:32:50 (+02:00)]
-------------------------------------------------------------------
Ignorable white space remover (SAX2)

This package has been removed. Its functionality is now provided by the XMLSerializer class in the Spui package.

[Language English | Last updated 20 August 2003 22:31:26 (+02:00)]
-------------------------------------------------------------------
ConTeXt installer Perl script

A ConTeXt installer Perl script. The most recent version was published on 13 August 2003; it contains a small fix w.r.t. the previous version published on 8 March.

[Language English | Subject software | Rights Copyright © 2002-2003 Simon Pepping, License: GNU General Public License Version 2, June 1991 | Last updated 13 August 2003 21:41:49 (+02:00)]
-------------------------------------------------------------------
DocbookInContext, ConTeXt XML mapping for DocBook documents

DocbookInContext is a mapping of the Docbook DTD to the ConTeXt macro package for TeX, built upon ConTeXt's XML interface. It allows one to produce a typeset version of a Docbook XML file, in dvi or pdf format. The most recent beta version was published on 06 August 2003; the most recent stable version was published on 5 March 2003.

[Language English | Subject software | Rights Copyright © 2002-2003 Michael Wiedmann, Simon Pepping, License: GNU General Public License Version 2, June 1991 | Last updated 06 August 2003 21:21:53 (+02:00)]
-------------------------------------------------------------------
DocbookInContext, presentation at EuroTeX2003 and Proceedings article

At the EuroTeX2003 Conference in Brest (France), I gave a presentation on Docbook In Context, and I contributed an article to the Proceedings.

[Language English | Subject software | Rights Copyright © 2003 Simon Pepping | Last updated 03 July 2003 21:50:19 (+02:00)]
-------------------------------------------------------------------
Ignorable white space remover (XSLT)

An XSLT script that writes a copy of a Docbook XML file with ignorable white space removed from a subset of elements.

[Language English | Subject software | Rights Copyright © 2002 Simon Pepping, License: GNU General Public License Version 2, June 1991 | Last updated 21 October 2002 21:02:19 (+02:00)]
-------------------------------------------------------------------
Entity resolver factory

An entity resolver factory, which allows a programmer to defer the specification of an entity resolver to the factory.

[Language English | Subject software | Rights Copyright © 2002 Simon Pepping, License: GNU General Public License Version 2, June 1991 | Last updated 21 October 2002 21:02:19 (+02:00)]
-------------------------------------------------------------------
Madelief XML -- Een XML DTD en XSLT stylesheets voor waarnemingslijsten

XML voor waarnemingslijsten: Biedt XML mogelijkheden voor waarnemingslijsten van planten, dieren en allerlei andere organismen in de natuur? Het Madelief-XML pakket laat dit zien. Het bevat een DTD en XSLT stylesheets voor waarnemingslijsten in XML. Het Madelief programma heeft een optie om zulke waarnemingslijsten in XML te schrijven.

[Language Dutch | Subject botany | Rights Copyright © 2001 Simon Pepping, License: GNU General Public License Version 2, June 1991 | Last updated 27 December 2001 00:00:00 (UTC)]
-------------------------------------------------------------------
Writing a SAX1 application

Writing an application for a SAX1-compliant XML parser: How a SAX1-compliant parser and a SAX1 application interact, and how one should proceed to write a SAX1 application.

[Language English | Subject software | Rights Copyright © 1999 Simon Pepping, License: GNU General Public License Version 2, June 1991 | Last updated 19 January 1999 00:00:00 (UTC)]
-------------------------------------------------------------------