De struktuur van de waarnemingen

Mijn waarnemingslijsten hebben de volgende struktuur:

Deze struktuur is terug te vinden in de DTD en daardoor ook in de opbouw van de XML lijsten.