PB5aI96OverzichtPB5aI98

Lijst PB5aI97

14 juni 1997: Vandaag heb ik veld I geinventariseerd. De koeien liepen al op de dijk maar gelukkig nog niet in het veld. In het rietland aan de lage kant vond ik weinig soorten. De open stukken in de oostelijke punt zijn het soortenrijkst. Het mooist zijn hier de vele grote pollen bloeiende Pitrus. Ook de hoge kant kent grote open stukken, maar hier staan minder soorten. Dit is wel de beste groeiplaats van de Rietorchissen. Daar staan er enkele tientallen van. Hier groeien ook vele prachtige Valse Voszeggen. De hoofdprijs van vorig jaar, de kleine Lijsterbes, heb ik eindelijk teruggevonden. Hij is niets groter geworden, maar hij geeft het niet op en staat ruim in het blad. Aan het einde vond ik nog net twee exemplaren van Moeraszoutgras; het lijkt of de populatie aan het verdwijnen is. Het merkwaardigste gemis is Greppelrus; vorig jaar stond hij in grote aantallen op open plekjes, nu heb ik hem niet gevonden. De begroeiing lijkt voller dan vorig jaar; het weer is koeler en vochtiger geweest. Dat kan ook de oorzaak van de afwezigheid van Greppelrus zijn.

23 augustus 1997: Er lopen dit seizoen 11 koeien in het veld, een aanzienlijk aantal. Gelukkig zijn ze niet zo nieuwsgierig en onstuimig als die van vorig jaar, zodat ik rustig door het terrein heb kunnen lopen.

Het terrein is erg droog; het water in de sloten staat enkele decimeters onder de oevers. De overloop tussen veld III en II, waar je vorig jaar in de zachte modder wegzakte, is nu droog, begroeid en begaanbaar.

Veld I was weinig inspirerend. Het Riet staat erg dicht, en heeft zich behoorlijk uitgebreid, zodat nu alleen de NW rand bij de dijk en de NO rand een open begroeiing hebben. Ik heb er slechts 5 soorten bijgevonden. Er staat veel Koninginnekruid, maar erg weinig Harig Wilgeroosje. Er zijn drie plekken met Heelblaadjes; een daarvan dreigt onder het Riet te verdwijnen.

Veld II biedt dezelfde aanblik. Veld III is vrij open; er staat wel veel Riet, maar dat is erg laag. Veld IV is erg open, met gras. In veld V groeit meer Riet, maar er zijn ook erg open, ruderale stukken, zoals die tot vorig jaar ook in veld I voorkwamen. Hier staat nog een plek Heelblaadjes, die het heel goed doet.

Rond het meertje van veld III staan ongeveer 28 Grauwe Wilgen, 10 Amandelwilgen, 2 Schietwilgen en 1 Katwilg. Ze staan er niet erg goed bij, de koeien eten er duidelijk weer van.

De verkenning van veld VI was erg vruchtbaar. Dit veld wordt al enige jaren niet meer begraasd. Het heeft (mede daardoor?) een ander karakter dan de overige velden: Het grootste deel wordt overheerst door de hoge ruigtkruiden Koninginnekruid, Harig Wilgeroosje en Akkerdistel. Er staat weinig Riet, behalve in het lage NO deel. Dit deel, dat in voorgaande jaren een meertje was, is nu droog en dichtgegroeid, o.a. met veel Grote Lisdodde en Riet. Hier vond ik wel drie hoofdprijzen: een vrij grote Grauwe Wilg tussen het Riet, een Vuilboom van 2m hoog, en een klein Meidoorntje. Dit is een interessant veld geworden; volgend jaar wil ik het helemaal inventariseren.

KodeNed. naamWet. naamDatumPlaatsOpmerkingen
1245Andoorn, MoerasStachys palustris23-08-1997III, IVweinig, slootrand
0959Beemdgras, RuwPoa trivialis14-06-1997  
0519BeemdlangbloemFestuca pratensis14-06-1997  
1161Bies, RuweSchoenoplectus tabernaemontani14-06-1997  
1058Boterbloem, BlaartrekkendeRanunculus sceleratus14-06-1997  
1056Boterbloem, KruipendeRanunculus repens14-06-1997  
1040Boterbloem, ScherpeRanunculus acris23-08-1997VI 
1321Brandnetel, GroteUrtica dioica23-08-1997II 
0331Distel, AkkerCirsium arvense14-06-1997  
0208Distel, KrulCarduus crispus14-06-1997  
0336Distel, SpeerCirsium vulgare14-06-1997 enkele exx.
2337Dravik, ZachteBromus hordeaceus14-06-1997  
0589Droogbloem, MoerasGnaphalium uliginosum23-08-1997V 
0174DuinrietCalamagrostis epigejos14-06-1997 1 plek
0973Duizendknoop, BeklierdePersicaria laphatifolia23-08-1997V 
0060Engelwortel, GewoneAngelica sylvestris14-06-1997 enkele, klein
0018FioringrasAgrostis stolonifera14-06-1997  
0316Ganzevoet, RodeChenopodium rubrum23-08-1997V 
0312Ganzevoet, ZeegroeneChenopodium glaucum23-08-1997V 
0096Glanshaver, GewoneArrhenatherum elatius23-08-1997VI 
1221Guldenroede, LateSolidago gigantea23-08-1997VI1 plek
1029HeelblaadjesPulicaria dysenterica14-06-1997 3x I, 1x V, 3x III
1156HeenBolboschoenus maritimus14-06-1997  
0582HondsdrafGlechoma hederacea14-06-1997  
0296Hoornbloem, GewoneCerastium fontanum ssp vulgare14-06-1997  
1301Klaver, BasterdTrifolium hybridum14-06-1997  
1305Klaver, RodeTrifolium pratense14-06-1997  
1306Klaver, WitteTrifolium repens14-06-1997  
0490KoninginnekruidEupatorium cannabinum14-06-1997 veel in I en VI
1183Kruiskruid, WaterSenecio aquaticus23-08-1997  
0446KweekElytrigia repens14-06-1997  
0725Leeuwetand, VertakteLeontodon autumnalis14-06-1997  
0630LidstengHippuris vulgaris14-06-1997  
1227Lijsterbes, WildeSorbus aucuparia14-06-1997 1x, klein
1318Lisdodde, GroteTypha latifolia23-08-1997VI 
1317Lisdodde, KleineTypha angustifolia23-08-1997IIImeertje
0135MadeliefjeBellis perennis14-06-1997  
0584MannagrasGlyceria fluitans14-06-1997  
0369Meidoorn, EenstijligeCrataegus monogyna23-08-1997VI1 ex., klein
2324Melkdistel, Akker s.l.Sonchus arvensis23-08-1997  
1224Melkdistel, GekroesdeSonchus asper23-08-1997VIrand
1226Melkdistel, MoerasSonchus palustris14-06-1997  
1076MoeraskersRorippa palustris23-08-1997V 
0813Munt, WaterMentha aquatica23-08-1997III 
1250Muur, VogelStellaria media23-08-1997V 
0890Orchis, RietDactylorhiza majalis ssp praetermissa14-06-1997 enkele 10-tallen
2430Paardebloem, GewoneTaraxacum officinale14-06-1997  
0205PinksterbloemCardamine pratensis14-06-1997  
0756Raaigras, EngelsLolium perenne14-06-1997  
0521Raaigras, Tros-Festulolium loliaceum14-06-1997  
0066Reukgras, GewoonAnthoxanthum odoratum14-06-1997  
0933RietPhragmites australis14-06-1997  
0930RietgrasPhalaris arundinacea14-06-1997 1 pol
0675Rus, GreppelJuncus bufonius23-08-1997V 
0680Rus, PitJuncus effusus14-06-1997 veel
0683Rus, ZilteJuncus gerardi14-06-1997  
0673Rus, ZompJuncus articulatus14-06-1997  
0530SporkehoutRhamnus frangula23-08-1997VI1m hoog
0019Struisgras, GewoonAgrostis capillaris23-08-1997IV, VI 
0141Tandzaad, KnikkendBidens cernua14-06-1997 1x in I, meer in V
0144Tandzaad, VeerdeligBidens tripartita23-08-1997VI 
0932Timoteegras s.s.Phleum pratense ssp. pratense23-08-1997VI 
0968VarkensgrasPolygonum aviculare23-08-1997V 
0841Vergeet-mij-nietje, ZompMyosotis laxa ssp cespitosa14-06-1997  
0040Vossestaart, GeknikteAlopecurus geniculatus14-06-1997  
2376Walstro, MoerasGalium palustre23-08-1997VIweinig
0437Waterbies, GewoneEleocharis palustris14-06-1997  
0972WaterpeperPersicaria hydropiper23-08-1997V 
0945Weegbree, GetandePlantago major ssp intermedia14-06-1997  
1125Wilg, AmandelSalix triandra23-08-1997III: 10x 
1119Wilg, GrauweSalix cinerea23-08-1997III: 28x, VIin VI 2m hoog
1126Wilg, KatSalix viminalis23-08-1997III: 1x 
1116Wilg, SchietSalix alba23-08-1997III: 2x 
0451Wilgeroosje, HarigEpilobium hirsutum14-06-1997 I: weinig, VI: meer
0631Witbol, GestreepteHolcus lanatus14-06-1997  
0246Zegge, HazeCarex ovalis14-06-1997  
0259Zegge, OeverCarex riparia23-08-1997III, V 
0235Zegge, RuigeCarex hirta14-06-1997  
0245Zegge, Valse vosCarex otrubae14-06-1997 veel
0244Zegge, ZwarteCarex nigra14-06-1997  
1006ZilverschoonPotentilla anserina14-06-1997  
1311Zoutgras, MoerasTriglochin palustris14-06-1997 2 exx.
0117ZulteAster tripolium23-08-1997IV, VI1x klein, 1x fl.
1098Zuring, KrulRumex crispus14-06-1997  
1102Zuring, MoerasRumex palustris23-08-1997VI 
1093Zuring, VeldRumex acetosa14-06-1997  

Aantal soorten: 86


PB5aI96OverzichtPB5aI98